تبلیغات
در هم بر هم - جنگ جمعیتی و امنیت ملی آمریکا!
در هم بر هم
 

جنگ جمعیتی با گستره عظیمی که طی ده های اخیر در سطح جهان اجرا می شود نتیجه سیاستگذاری و فرماندهی مراکز متعددی از سوی سردمدران جهانی،در رأس آنها آمریکاست.
 اسلام به مسئله جمعیت هم در جهت سعادت بشر نگاه می كند بنابراین هم از بعد کمی و هم کیفی به این موضوع توجه دارد و بر افزایش جمعیت کیفی تأکید می کند. امام صادق(ع) می فرمایند:"هر کس از ترس تنگ دستی و عائله مندی ازدواج را ترک کند، به خدا بدگمان است." و باز می فرمایند: زن و فرزندان، روزی شان را با خودشان می آورند. در تاریخ داریم كه " بَکربن صالح" نزد امام موسی بن جعفر(ع) آمد و گفت: پنج سال است که از فرزندآوری اجتناب می کنم؛ زیرا از روزی دادن به آن عاجزم. امام فرمودند: شما بچه بیاور، خداوند روزی اش را می رساند. از این آیات و روایات به دست می آید كه اسلام بر افزایش جمعیت تاكید دارد البته همواره رشد و كمال جامعه اسلامی و پیشرفت مادی و معنوی آن اصلی مسلم در حاكمیت اسلامی بوده وهست.
 
* بحران بن بست ایدئولوژیک
 
ایجاد آمادگی و القای انگیزه مقابله با مسلمانان در میان بافت عمومی جامعه غربی، در شرایطی که در سراسر جهان و از جمله سرزمین های غربی، بروز نوعی رجعت به معنا و معنویت و میل به قبول اسلام به معنای آیین رهایی بخش دیده می شود. آن هم در عصری که بحران بن بست ایدئولوژیک، عموم جوامع را در شرایط انفعالی فرو برده است و جوامع غربی  با فساد اخلاقی، بحران هویت و از هم پاشیدگی خانواده ها دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین کشورهای مستکبر و در راس آنها آمریکا و اسرائیل را بر آن داشته است که از طریق فرهنگ، ایران اسلامی را به مقابله با دین اسلام بپردازند.
 
* میزان و ترکیب جمعیت در جهان و هر نوع تغییر پیرامون آن باید تامین کننده امنیت ملی آمریکا باشد
 
جنگ جمعیتی با گستره عظیمی که طی ده های اخیر در سطح جهان اجرا می شود نتیجه سیاستگذاری و فرماندهی مراکز متعددی از سوی سردمدران جهانی،در رأس آنها آمریکاست. "دکترین امنیت ملی امریکا"، نقشه راه و مبنای تصمیم گیری این پروژه جهانی است.
بر اساس این دکترین ، میزان و ترکیب جمعیت در جهان و هر نوع تغییر پیرامون آن باید تامین کننده امنیت ملی آمریکا باشد و اجرای دقیقش بر عهده سازمان ها و مراکز  مهم بین المللی زیر نطر پنتاگون است. سازمان ملل، صلیب سرخ، سازمان یونیسف، بهداشت جهانی کشاورزی و تغذیه بین المللی فائو، صندوق بین المللی پول و صندوق جمعیت از جمله سازمان های تحت مدیریت پنتاگون هستند.
 
* افزایش جمعیت عامل قطعی موفقیت ملت ها
 
طبق قول صریح نمایندگان کنگره امریکا، ایران دشمن اول آن ها محسوب می شود و طبق بیانات رسمی و علنی رئیس جمهور آمریکا در جهت خشکاندن ریشه ملت ایران ، تمام تلاش خود را به کار گرفته اند. زیرا آمریکا متوجه شده است که اگر سطح تکنولوژی و علم به ویژه در زمینه نظامی در کشورهای دیگر رشد یابد و با آن ها مساوی شود، افزایش جمعیت عامل قطعی موفقیت ملت ها خواهد بود.
 
سیاست های خارجی دکترین امنیت ملی آمریکا از طریق سیاسی، اجتماعی و مهمتر از همه از طریق فرهنگی برنامه هایی را در پیش گرفته است تا بتواند جلوی رشد کشورهای مسلمان و به ویژه کشور مقتدر ایران اسلامی را بگیرد.
طرح توسعه دموکراسی و آزادی و حقوق بشر به ویژه برای زنان و جذب آن ها به بازار کار و اشتغال از مهمترین برنامه های این سیاست مستکبرانه است.
 
* تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش های جوامع اسلامی
 
تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش های جوامع در حال توسعه به ویژه مسلمانان اساسی ترین طرح سیاست دکترین امنیت ملی آمریکا است که دارای مفادی به شرح ذیل می باشد.
 
-    تاکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامه ریزی های اجتماعی
 
-    تضعیف و تزلزل در ارزش های اساسی و اخلاق عمومی جامعه
 
-    تاکید بر اهمیت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی
 
-    گسترش سیطره فردگرایی و لذت طلبی
 
-    حاکمیت اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه
 
* تغییر سبک زندگی مطابق مدل و سبک زندگی غربی
 
آمریکا با مدیریت رژیم صهیونیستی این تحولات فرهنگی متضاد با دین مبین اسلام را  با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسیدن به قدرت و امکانات و تغییر سبک زندگی مطابق مدل وسبک زندگی غربی از طریق شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، ترویج و توسعه کلاس های عرفان کاذب و انتشار کتاب های علوم انسانی غربی ترویج می دهند.
 
* فشار اقتصادی و توسعه فرهنگ مصرف گرایی و تجمل زدگی
 
آنان از طریق فشار اقتصادی از یک سو و توسعه فرهنگ مصرف گرایی و تجمل زدگی از سویی دیگر و نیز ایجاد  احساس عدم رضایت از وضع و امکانات موجود؛ با این تاکید که تعداد فرزندان مانع آرامش و رفاه هستند، با تکیه بر تبلیغات و سیاست های جمعیتی سازمان ملل با ترویج تفکرات اومانیستی راه رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در جامعه را در کاهش جمعیت می دانند.
برنامه آنان از طریق بهداشتی نیز اینگونه است که با وجود تحریم های ناجوانمردانه داروهای حیاتی، ابزار کنترل جمعیت به وفور و در دسترس همگان قرار می گیرد و در مورد داروها و ابزارهای جلو دارنده هیچگونه محدودیت و تحریمی را قائل نمی شوند.
 
* فرهنگ ماندگاری که با نگاه سکولار و انسان محور به زندگی می نگرد نه نگاه دینی و خدا محور
 
فرزند آوری حاصل نگرش افراد به فرزند و زندگی است؛ برخی با نگاهی الهی به خانواده می نگرند و فرزند را موهبتی الهی می بینند و او را مایه خیر و برکت می دانند. اما برخی دیگر، زندگی و تشکیل خانواده را صرفا فرصتی برای تأمین نیازهای نفسانی و شخصی خود می دانند، به همین دلیل تا جایی که فرزند آوری، خواسته های مادی و غیر مادی آنها را تأمین کند مورد توجه است اما هر جا با منافع آنان استکاک داشته باشد، فرزند را مزاحم آزادی و آسایش خود می دانند. 
 
اجرای سیاست های کاهش جمعیت در ایران از دهه 70 به بعد كه به کاهش شدید و آبشاری جمعیت ما انجامید، میل به فرزند آوری را در میان مردم به شدت کاهش داد وآن را به یک فرهنگ ماندگار تبدیل کرد. بنابراین عامل اصلی در این امر ، تغییر فرهنگ است که نتیجه تبلیغات وسیع و اجرای سیاست های جمعیتی در دودهه اخیر است.
 
عامل دیگر، تغییر سبک زندگی است که متاسفانه عموم خانواده ها با امواج مدرنیته به سبک دیگری از زندگی روی آورده اند و آن را پذیرفته اند. سبکی که حاصل نگاه سکولار و انسان محور به زندگی است نه نگاه دینی و خدا محور. در این نگاه که هر چیزی با سود مادی اش سنجیده می شود، فرزند جایی در زندگی ندارد. عموماً فرزند اول را برای پاسخ به نیاز فطری و تجربه شیرین ابتدای زندگی می آورند و برخی فرزند دوم را هم برای جور شدن جنس فرزندان تحمل می کنند و اکثراً هم به همان یک فرزند اکتفا می کنند.
همین سبک زندگی سبب شده است نرخ باروری كل در ایران از 6.5 نوزاد زنده برای هر زن در سال 1365به 1.8 در سال 1385 و طبق آمار سازمان ملل در سال 1390 به 1.6 رسیده است. علاوه بر این دو عامل، اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی مانند افزایش شهرنشینی، ارتقاء سواد زنان و تمایل آنان به اشتغال را دارا می باشند.
 
آنچه که مایه تاسف است آن است که اگر ملت ایران و به خصوص قشر جوان با بصیرت و آگاهی  و به پشتوانه آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) با این تهدیدات فرهنگی به مبارزه نپردازد، میانه سنی کشور ما که در سال 2000 میلادی حدود 22 سال بوده است، در سال 2010 به 27 سال و در سال 2013 به حدود 28 سال رسیده است و پیش بینی می شود در سال 2025 میانه سنی جمعیت ایران به 36 سال برسد. یعنی نصف جمعیت کشور بالای 36 سال و نصف دیگر آن پایین 36 سال خواهد بود و همچنین در سال 2050 میلادی یا 1430 هجری شمسی میانه سنی در ایران به 47 سال خواهد رسید؛ یعنی حدود 10 سال بیشتر از میانه سنی جهان، زیرا میانه سنی در آن سال در جهان حدود 38 سال خواهد بود.
 
و این زنگ خطر آن قدر جدی و قابل تامل است که نهادهای زیربط درباره تحدید نسل چاره ای بیاندیشند و با تمام توان و با بهره گیری از دانشمندان و صاحب نظران آگاه و متدین در سطح جامعه موجی از آگاهی و بصیرت فرهنگی را آغاز نمایند.


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : آزاد نگر

مطالب اخیر
موضوعات
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبـلاگ چیست؟ (لطفاً نظر بدهید.)
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Instagram وصیت شهدا جنگ دفاع مقدس